x

Đăng nhập

Comming soon...

Trương Quân Ninh

Trương Quân Ninh: Những mỹ nhân mà mình nhắc đến trong bài đều là đại diện cho phái học thức của làng phim Hoa ngữ, được khán giả tôn trọng.