x

Đăng nhập

Comming soon...

Trương Quốc Vinh

Trương Quốc Vinh: Dù những cái tên trong đây đều có nhận định sai lầm về ngoại hình của bản thân, nhưng chẳng sao vì đã có khán giả thẩm định giùm.