x

Đăng nhập

Comming soon...

Trương Tân Thành

Trương Tân Thành: Ngẫm lại thì bố cục của bộ phim Hạ Tiên Sinh Lưu Luyến Không Quên vừa lên sóng này giống hệt với Một Ngày Biến Thành Em đến 90%, mô típ rất quen thuộc.