x

Đăng nhập

Comming soon...

Trương Trí Lâm

Trương Trí Lâm: Nhiều ý kiến bày tỏ rằng chắc có lẽ hành động làm màu vừa rồi của Viên Vịnh Nghi và Trương Trí Lâm đã khiến fan cứng vô cùng bất mãn và quyết định thoát fan.