x

Đăng nhập

Comming soon...

Trương Vệ Kiện

Trương Vệ Kiện: Vì một số sự cố bất ngờ, những siêu phẩm này buộc phải đổi diễn viên giữa chừng nhưng vẫn "đánh lừa" được biết bao khán giả truyền hình.