x

Đăng nhập

Comming soon...

Tỷ Tỷ Đạp Sóng Rẽ Gió

Tỷ Tỷ Đạp Sóng Rẽ Gió: Ai cũng nghĩ cựu thành viên SNSD khó có thể hòa nhập được với các tỷ tỷ ở Đạp Gió Rẽ Sóng nhưng hóa ra cô nàng lại hòa đồng rất nhanh.