x

Đăng nhập

Comming soon...

Venom: Let There Be Carnage (Venom: Đối Mặt Tử Thù)

Venom: Let There Be Carnage (Venom: Đối Mặt Tử Thù): Chỉ có vũ trụ của Nhện Tobey Maguire là có Symbiote và Venom, tuy nhiên ở post-credit của No Way Home đã bắt đầu nhá hàng cho sự hiện diện này tại MCU rồi đấy.