x

Đăng nhập

Comming soon...

Vu Chính

Vu Chính: Vì lỡ mạnh miệng mà họ tự biến mình thành trò cười cho khán giả, hủy hình tượng mà mình đã mất công gây dựng.