x

Đăng nhập

Comming soon...

Vũ Thu Phương

Vũ Thu Phương: Nhiều nữ nghệ sĩ Việt từng bị đánh giá bằng những ngôn từ không hay, hoặc thậm chí có hành động đụng chạm khiếm nhã.