x

Đăng nhập

Comming soon...

Vương Gia Nhĩ

Vương Gia Nhĩ: Chiều cao khiêm tốn thì đã sao, miễn là điển trai, tài năng thì vẫn hút fan được thôi. Bạn cứ nhìn Lộc Hàm hay 3 chàng trai TFBoys là rõ!