x

Đăng nhập

Comming soon...

Vương Tuấn Khải

Vương Tuấn Khải: Có thể thấy, các ngôi sao mà Khứ Linh liệt kê trong bài chính là những người được "Tổ nghề" lựa chọn.