x

Đăng nhập

Comming soon...

Werewolf By Night

Werewolf By Night: WandaVision và Loki thiết lập câu chuyện quan trọng cho tương lai MCU. Thế nhưng đã có sai sót nhỏ xảy ra, có lẽ sự xuất hiện Man-Thing sẽ sửa chữa lỗi lầm đó.