x

Đăng nhập

Comming soon...

Yeri

Yeri: Sau Jennie hay Nancy thì tôi thấy bây giờ đến lượt Jang Wonyoung trở thành người bị một bộ phận khán giả không ưa vì những lý do trời ơi đất hỡi.