x

Đăng nhập

Comming soon...

Aquaman And The Lost Kingdom (Aquaman Và Thế Giới Bị Mất)

Aquaman And The Lost Kingdom (Aquaman Và Thế Giới Bị Mất): Trong Black Panther: Wakanda Forever, Atlantis đã được thay đổi thành Talokan. Tuy nhiên, Atlantis của Marvel trong truyện vẫn có sự khác biệt so với DC.