x

Đăng nhập

Comming soon...

Aquaman And The Lost Kingdom (Aquaman Và Thế Giới Bị Mất)

Aquaman And The Lost Kingdom (Aquaman Và Thế Giới Bị Mất): Hướng đi sắp tới của DCEU bị xáo trộn rất nhiều bởi nhiều lý do, trong đó Batman trong Aquaman 2 sẽ do Ben Affleck đảm nhận chứ không phải là Michael Keaton.