x

Đăng nhập

Comming soon...

Avatar 2: The Way Of Water (Dòng Chảy Của Nước)

Avatar 2: The Way Of Water (Dòng Chảy Của Nước): 12 năm trôi qua, khán giả cuối cùng cũng được thưởng thức phần 2 của Avatar có tên Avatar: The Way of Water.