x

Đăng nhập

Comming soon...

Avatar 2: The Way Of Water (Dòng Chảy Của Nước)

Avatar 2: The Way Of Water (Dòng Chảy Của Nước): Trong Avatar: The Way of Water, việc tồn tại những sinh vật dưới biển đã có tác động rất lớn đối với đời sống của người Na'vi tại hành tinh Pandora.