x

Đăng nhập

Comming soon...

Avengers: Endgame

Avengers: Endgame: Starlord, Rocket, Groot, Drax và Mantis đã trở lại ở Thor: Love and Thunder, nhưng vì sao Gamora không tái xuất cho đến Guardians of the Galaxy 3?