x

Đăng nhập

Comming soon...

Avengers: Infinity War

Avengers: Infinity War: High Evolutionary là một gã phản diện vô nhân tính bậc nhất, nhưng hắn vẫn không thể sánh với nhiều phản diện khác của MCU.