x

Đăng nhập

Comming soon...

Avengers: The Kang Dynasty (Triều Đại Của Kang)

Avengers: The Kang Dynasty (Triều Đại Của Kang): Khán giả mới rất khó có thể nắm bắt được dòng thời gian của MCU, đặc biệt là khi các bộ phim của hãng còn không thực sự kết nối chặt chẽ với nhau.