x

Đăng nhập

Comming soon...

Avengers: The Kang Dynasty (Triều Đại Của Kang)

Avengers: The Kang Dynasty (Triều Đại Của Kang): Kang The Conqueror sẽ có vai trò lớn trong Ant-Man and the Wasp: Quantumania, với tư cách là phản diện lớn của vũ trụ điện ảnh Marvel trong tương lai.