x

Đăng nhập

Comming soon...

Avengers: The Kang Dynasty (Triều Đại Của Kang)

Avengers: The Kang Dynasty (Triều Đại Của Kang): High Evolutionary là một gã phản diện vô nhân tính bậc nhất, nhưng hắn vẫn không thể sánh với nhiều phản diện khác của MCU.