x

Đăng nhập

Comming soon...

BB Trần

BB Trần : Tôi nhận ra nhiều tình bạn từng rất đẹp của Trấn Thành nay đều đã tan vỡ, có người còn công khai mỉa mai anh nữa cơ!