x

Đăng nhập

Comming soon...

Black Panther 2: Wakanda Forever (Wakanda Bất Diệt)

Black Panther 2: Wakanda Forever (Wakanda Bất Diệt): Black Panther: Wakanda Forever tiết lộ những gì đã xảy ra với Wakanda sau cú búng tay của Thanos và khai thác những gì mà gia đình của T'Challa đã gặp phải.