x

Đăng nhập

Comming soon...

Black Panther 2: Wakanda Forever (Wakanda Bất Diệt)

Black Panther 2: Wakanda Forever (Wakanda Bất Diệt): Việc dùng văn hóa Aztec không chỉ giúp Marvel sáng tạo mà còn khiến Black Panther: Wakanda Forever kết nối nó chặt chẽ với dàn diễn viên.