x

Đăng nhập

Comming soon...

Black Panther (Chiến Binh Báo Đen)

Black Panther (Chiến Binh Báo Đen): Khác với những kim loại khác trong vũ trụ Marvel, Vibranium vốn có rất nhiều tính chất đặc biệt giúp nó đứng ngang hàng với những kim loại cứng hơn nó.