x

Đăng nhập

Comming soon...

Bona

Bona: Đầu tuần có thêm một phim mới, cuộc cạnh tranh rating cũng vì thế mà hấp dẫn hơn rất nhiều. Trước mắt thì Bloody Heart vẫn nắm ưu thế nhưng chưa chắc ăn đâu.