x

Đăng nhập

Comming soon...

Brie Larson

Brie Larson: Việc Captain Marvel debut ngay sát thời điểm Avengers: Endgame ra mắt đã khiến Marvel mắc phải một sai lầm đáng tiếc. Secret Wars nên thay đổi nó.