x

Đăng nhập

Comming soon...

Captain America: Civil War (Captain America: Nội Chiến Siêu Anh Hùng)

Captain America: Civil War (Captain America: Nội Chiến Siêu Anh Hùng): Sáu năm sau khi Captain America: Civil War ra mắt, Marvel Studios đã chứng minh rằng Iron Man đã đúng về hiệp ước Sokovia.