x

Đăng nhập

Comming soon...

Chị Mười Ba

Chị Mười Ba: Tuổi thơ của diễn viên Tân Trề là khoảng thời gian khốn khó, cái ăn cái mặc còn chẳng đủ chứ nói gì đến chuyện học hành.