x

Đăng nhập

Comming soon...

Cổ Thiên Lạc

Cổ Thiên Lạc: Dàn diển viên Trung Quốc đẹp trai nhưng phải đóng vai phản diện. Minh chứng cho câu nói: "Không sợ phản diện ác, chỉ sợ phản diện quá đẹp trai".