x

Đăng nhập

Comming soon...

Daredevil (Siêu Nhân Mù)

Daredevil (Siêu Nhân Mù): Mới đây, tập 8 của series She-Hulk đã đem đến những diễn biến bất ngờ, đặc biệt là về sự ảnh hưởng cực kỳ lớn của hiệp định Sokovia với tương lai của MCU.