x

Đăng nhập

Comming soon...

Daredevil (Siêu Nhân Mù)

Daredevil (Siêu Nhân Mù): Daredevil đã được chuyển đến Disney+ cùng với các series khác của Marvel trên Netflix, mở ra một tương lai hoàn toàn mới cho nhân vật này.