x

Đăng nhập

Comming soon...

Đổng Khiết

Đổng Khiết: Trước khi được xếp vào hàng ngũ diễn viên thực lực, Phan Việt Minh từng có một thời gian dài sống dưới ánh hào quang của vợ cũ Đổng Khiết.