x

Đăng nhập

Comming soon...

Giang Sơ Ảnh

Giang Sơ Ảnh: Sina đi tìm tân Tứ đại thanh y mới cho mảng truyền hình Hoa ngữ bao gồm Đồng Dao, Triệu Lệ Dĩnh, Đồng Lệ Á và Giang Sơ Ảnh.