x

Đăng nhập

Comming soon...

Goo Hye Sun

Goo Hye Sun: Có những ngôi sao quyết theo nghiệp diễn xuất ngay từ đầu, nhưng cũng có những người học ngành khác nhưng lại rẽ ngang sang công việc này.