x

Đăng nhập

Comming soon...

Hồng Ánh

Hồng Ánh: Trương Thế Vinh và Nhã Phương là những diễn viên ốm nhiều nhất khi quay Cây Táo Nở Hoa, trong khi đó Thái Hòa và Hồng Ánh lại là người khóc nhiều nhất.