x

Đăng nhập

Comming soon...

Huỳnh Phạm Thuỷ Tiên

Huỳnh Phạm Thuỷ Tiên: Tôi không khỏi thương cảm cho Quỳnh Châu, khi cô liên tục bị đồng nghiệp và cả thí sinh vùi dập trong lúc làm