x

Đăng nhập

Comming soon...

Johnny Trí Nguyễn

Johnny Trí Nguyễn: Vượt qua nhiều rào cản để đến được với nhau, nhưng ca sĩ Đan Trường và nhiều sao nam Vbiz với vợ Việt kiều cuối cùng phần nhiều đi đến đổ vỡ.