x

Đăng nhập

Comming soon...

Johnny Trí Nguyễn

Johnny Trí Nguyễn: Từng là cặp tiên đồng ngọc nữ của màn ảnh Việt, nhưng thời điểm hiện tại từ tình duyên đến sự nghiệp của Ngô Thanh Vân và Johnny Trí Nguyễn lại đối lập.