x

Đăng nhập

Comming soon...

Karina (aespa)

Karina (aespa): Biểu tượng nhan sắc của Kpop cũng xuất hiện qua từng thế hệ từ gen 1 cho đến hiện tại đã là gen 4, mỗi thế hệ có một màu sắc rất riêng.