x

Đăng nhập

Comming soon...

Karina (aespa)

Karina (aespa): Tôi thấy Karina và Yeji có lẽ sẽ phải dè chừng những leader đến từ hai nhóm mới đầy tiềm năng là I've cùng Kep1er rồi đấy.