x

Đăng nhập

Comming soon...

Lady Gaga

Lady Gaga: Mua phi cơ riêng hàng chục triệu đô là một trong những cách mà các nghệ sĩ đình đám Hollywood phô trương thanh thế, tiền bạc và địa vị của mình.