x

Đăng nhập

Comming soon...

Lê Lộc

Lê Lộc: Cù Lao Xác Sống đạt được doanh thu khá ổn so với mặt bằng chung những phim Việt dở hơi nhờ hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ "chê nát nước" từ dư luận.