x

Đăng nhập

Comming soon...

Lê Lộc

Lê Lộc: Trước khi có cuộc sống đầy đủ như hiện tại, nghệ sĩ Lệ Giang đã có nhiều năm khó khăn cả về vật chất lẫn chuyện tình cảm.