x

Đăng nhập

Comming soon...

Lee Bo Young

Lee Bo Young: Với những gì mà Kim Yoo Jung hay Kim Sae Ron đã thể hiện thì tôi nghĩ việc gọi họ là thiên tài bẩm sinh cũng là điều hoàn toàn xứng đáng.