x

Đăng nhập

Comming soon...

Lee Min Jung

Lee Min Jung: Là người nổi tiếng thì luôn thu hút chú ý, nhưng tới nỗi chẳng làm gì cũng thành tâm điểm chỉ trích thì đúng là khổ không để đâu cho hết.