x

Đăng nhập

Comming soon...

Lương Triều Vỹ

Lương Triều Vỹ: Dù những cái tên trong đây đều có nhận định sai lầm về ngoại hình của bản thân, nhưng chẳng sao vì đã có khán giả thẩm định giùm.