x

Đăng nhập

Comming soon...

Lupita Nyong'o

Lupita Nyong'o: Mặc dù nhiều người cảm thấy thích thú khi thấy các nhân vật trở lại, thế nhưng khi hơn một nửa phase 4 là phần tiếp theo, tôi nghĩ Marvel đã sai.