x

Đăng nhập

Comming soon...

Lưu Đức Hoa

Lưu Đức Hoa: Không con cái nên Quan Chi Lâm chỉ có người thân duy nhất là cậu em ruột. Người ta khẳng định, cô dự định sẽ lưu lại toàn bộ gia sản cho em trai.