x

Đăng nhập

Comming soon...

Lưu Quang Chi Thành

Lưu Quang Chi Thành: Xem qua hậu trường cảnh hôn trên phim Hoa ngữ, mình mới nhận ra rằng để quay được một cảnh hôn chẳng hề dễ dàng một chút nào.