x

Đăng nhập

Comming soon...

Maleficent

Maleficent: Những tác phẩm của Angelina Jolie hợp tác với Disney đều có 1 điểm chung là được khán giả khen ngợi nhưng bị giới phê bình chê không tiếc lời.