x

Đăng nhập

Comming soon...

Man Of Steel

Man Of Steel: Nếu bạn chưa biết, Chekov có thể nhắc rằng DC là thương hiệu tạo ra siêu anh hùng đầu tiên, trước cả Marvel.