x

Đăng nhập

Comming soon...

Michael Keaton

Michael Keaton: Morbius đã lãng phí nhiều nhân vật phụ khi cho họ bay màu khá sớm. Đây là ý đồ của Sony để mở đường cho phần sau hay là cái kết thực sự cho tuyến phụ?