x

Đăng nhập

Comming soon...

Mina

Mina: Khi nhìn vào tiêu đề của bảng xếp hạng này thôi là tôi đã đoán ngay ra được dàn J-Line của TWICE gồm Sana, Momo, Mina sẽ xếp hạng cao rồi.