x

Đăng nhập

Comming soon...

Mina

Mina: Dù văn hóa Hàn Quốc đã có những quy tắc riêng khi đi ăn cưới nhưng theo tôi thấy thì vẫn có vài người không làm đúng và phải nhận nhiều chỉ trích.